Home » ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ควบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc) สาขาธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ควบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc) สาขาธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

สองปริญญา: ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ควบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc) สาขาธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

Tสองสุดยอดคณะที่มีชื่อเสียงระดับโลก

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรเข้มข้นที่จะช่วยให้คุณพัฒนาอาชีพในสายธุรกิจบริการได้รวดเร็วยิ่งกว่า MBA in Hospitality Management ปริญญาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจการบริการระหว่างประเทศของเราได้จับมือกับบัณฑิตวิทยาลัย Grenoble Ecole de Management (GEM) เพื่อทำให้คุณได้รับปริญญาสองใบเมื่อศึกษาเป็นเวลาหนึ่งปีที่แคมปัสและอีกหนึ่งปีจากการทำงานจริง

โดยได้รับการสอนทั้งจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของ Glion ซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก QS ให้เป็นที่หนึ่งของโลกในด้านชื่อเสียงการจ้างงาน และจากทีมผู้นำ MBA ของ GEM ซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก The Financial Times ให้เป็นหนึ่งใน 25 หลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในยุโรป

ในการเรียนควบ MBA และ Msc นั้น แตกต่างจาก MBA in Hospitality Management เพราะคุณจะ

 • ได้รับสองปริญญาโดยเรียนหลักสูตรเดียวจากคณะธุรกิจการบริการที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • พัฒนาความรู้ให้ก้าวไกลผ่านโครงการบริหารที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง
 • เสริมทักษะสำคัญให้แข็งแกร่งและเลือกการเรียนของคุณให้ตรงกับเป้าหมายทางวิชาชีพของคุณ
 • เรียนรู้วิธีปฏิบัติและแก้ไขสิ่งท้าทายของการบริหารระดับโลกในยุคนี้

ข้อมูลน่ารู้

1 ปี 2 ภาคการศึกษา และหนึ่งปีเต็มในการทำงาน
กันยายน เพียงหนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้น
แคมปัส Glion และ Bulle ในสวิตเซอร์แลนด์

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

ภาคการศึกษาที่ 1

หลักสูตรต่างๆ ที่สอนโดยคณาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัย GEM ที่แคมปัส Glion ได้แก่
 • ความเป็นผู้นำ
 • การจัดการระหว่างวัฒนธรรม
 • การเจรจาระหว่างประเทศ
 • การบัญชีการเงินและการตรวจสอบ
 • การบัญชีบริหาร
 • การเงินองค์กร
 • การตลาดระหว่างประเทศ
 • ธุรกิจระดับโลกและเศรษฐกิจมหภาค
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการนวัตกรรม
 • การจัดการการดำเนินงาน
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
 • กฎหมายธุรกิจ
 • องค์กรและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • เศรษฐศาสตร์การจัดการ
 • วิธีเชิงปริมาณ
 • การแปลงข้อมูลดิจิทัล
 • ภูมิศาสตร์การเมือง
 • กรณีศึกษาเชิงบูรณาการ
หลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการ สอนโดยคณาจารย์ของวิทยาลัย GIHE
 • การดำเนินงานด้านการบริการขั้นสูง
 • กลยุทธ์การบริหารรายได้และกลยุทธ์การกระจายข้อมูลดิจิตอล
 • การบริหารความต้องการโรงแรม
 • การจัดการสินทรัพย์โรงแรมและการสร้างแนวคิด
วิชาเลือก
 • การวางแผนการพัฒนาโรงแรมและรีสอร์ท
 • การจัดการแบรนด์หรูในการบริการ

ภาคการศึกษาที่ 2

 • หนึ่งปีของการจ้างงานเต็มเวลาหรือการฝึกงาน
 • โครงการจัดการสุดท้ายและโครงการ Capstone Hospitality

หากคุณมีคำถาม

โปรดกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้ และทีมงานของเราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้