Home » ปริญญาบัณฑิตสาขาธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

ติดปีกให้กับอนาคตทางอาชีพระดับโลกของคุณกับหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาธุรกิจการบริการของเรา

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการบริการระหว่างประเทศของเราจะเตรียมความพร้อมให้คุณก้าวสู้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติชั้นนำของโลก หลักสูตรนี้จะมอบทักษะในการบริหารจัดการพนักงาน การดำเนินงาน และธุรกิจในโรงแรมและบริษัทด้านการบริการ โดยเปิดสอน ณ วิทยาเขตของเราในสวิตเซอร์แลนด์และลอนดอน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริการนี้ประกอบด้วยสาขาวิชาการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการรายได้ ซึ่งดำเนินการสอนโดยคณะอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้ที่จะนำเอาความเชี่ยวชาญและตัวอย่างสิ่งที่ควรปฏิบัติมาแนะนำคุณภายในชั้นเรียน หลักสูตรนี้จะจบการเรียนการสอนด้วยการฝึกงานเพื่อเป็นการมอบประสบการณ์ตรงและเปิดโอกาสให้คุณได้ทดลองใช้ทักษะที่เรียนรู้มาในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงอีกด้วย

หากคุณไม่มีพื้นฐานด้านทักษะการบริหารจัดการโรงแรมมาก่อน คุณสามารถลงเรียนหลักสูตรพื้นฐานด้านการบริการเป็นเวลาสี่สัปดาห์* ที่วิทยาเขต Glion ในสวิตเซอร์แลนด์

*อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก NECHE (New England Commission of Higher Education)

* หลักสูตรพื้นฐานด้านการบริการใช้เวลาเรียนสี่สัปดาห์ สามารถเลือกเรียนได้และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยจะเปิดสอนก่อนเริ่มต้นหลักสูตรระดับปริญญาโทและประกอบด้วยวิชาว่าด้วยศาสตร์ด้านการปฏิบัติในครัว ภัตตาคาร ขนมอบ ศาสตร์ด้านไวน์ เศรษฐศาสตร์การโรงแรม และการบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ

เปิดรับสมัครครั้งต่อไป: กุมภาพันธ์ 2019

ข้อกำหนดการรับสมัคร
ดูข้อมูลเพิ่มเติม » 

คุณจะได้รับอะไรบ้างจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริการ

การฝึกอบรมด้านการบริการในโรงแรมระดับห้าดาว

หากคุณขาดประสบการณ์หรือภูมิหลังในด้านการบริการ หลักสูตรพื้นฐานด้านการบริการจะช่วยปูพื้นฐานด้านมาตรฐานการบริการระดับมืออาชีพและวิธีควบคุมการปฏิบัติงาน หลักสูตรตัวเลือกเสริมระยะเวลาสี่สัปดาห์นี้จะครอบคลุมการให้บริการทั้งในภัตตาคารหรูและศิลปะด้านอาหาร ลูกค้าสัมพันธ์ และการดูแลความสะอาด

ทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

ภายในห้องเรียน คุณจะได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการแผนกและสายงานหลักๆ ในธุรกิจการบริการและฝึกฝนการใช้เครื่องมือต่างๆ ผ่านโครงการจำลองการพัฒนาโรงแรมและการบริหารจัดการรายได้ คุณจะได้รับคำแนะนำจากเหล่าคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ซึ่งจะมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับของอุตสาหกรรมนี้

ประสบการณ์ในชีวิตจริง

สำหรับในบางโครงการ คุณจะได้มีโอกาสทำการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมการนำเสนอ และรับฟังความคิดเห็นจากคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ

นอกจากนี้ยังจะได้นำความรู้ไปทดลองใช้งานจริงกับธุรกิจการบริการระดับโลกในระหว่างการไปทัศนศึกษาอีกด้วย

การบริหารโครงการและรายวิชาเฉพาะ

สำหรับโครงงาน Capstone คุณจะได้พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การวิจัย และการเขียนของคุณ ​เพื่อสร้างผลงานระดับมืออาชีพคุณภาพสูงและพร้อมดำเนินโครงการที่คุณสามารถกล่าวถึงได้อย่างภาคภูมิใจในประวัติการทำงานของคุณ

ข้อมูลควรทราบ: ปริญญามหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

2 ภาคการศึกษา
1 ภาคการฝึกงาน
เปิดรับสมัครในเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน
Glion Campus – Switzerland

หลักสูตรระดับปริญญาโทนี้เหมาะกับคุณหรือไม่

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ (โดยเฉพาะด้านการบริการ การท่องเที่ยว หรือบริหารอีเวนท์ ธุรกิจ หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่า) และมีประสบการณ์ทำงานจำกัดหรือไม่มีเลย

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการโรงแรม ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1

 • หลักสูตรพื้นฐานด้านการบริการ (หลักสูตรเสริม)
 • การบริหารจัดการการบริการและการดำเนินงานธุรกิจลักชัวรี การบริการระหว่างประเทศและการตลาดการบริการ
 • การบัญชีบริหารและการวิเคราะห์การเงิน
 • กลยุทธ์การบริหารจัดการรายได้และการแจกจ่ายทางดิจิทัล
 • ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 • ทัศนศึกษาทางธุรกิจในเมืองในยุโรป 

ภาคการศึกษาที่ 2

 • กลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับการบริการและนวัตกรรม
 • การบริหารจัดการทักษะความสามารถระหว่างประเทศ
 • การเงินองค์กรในธุรกิจการบริการ
 • วิธีการค้นคว้าวิจัยทางธุรกิจ
 • โครงงาน Capstone

รายวิชาเฉพาะ***

 • การบริหารจัดการแบรนด์ลักชัวรีในธุรกิจการบริการ
 • การพัฒนาโรงแรมระดับโลกและการเงิน

* หลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในเดือนกันยายน 2019 เป็นต้นไปเท่านั้น แทนที่รายวิชาเฉพาะ

**นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่กุมภาพันธ์สามารถเลือกรายวิชาเฉพาะได้

รายวิชาเฉพาะ

คุณจะได้ฝึกฝนศาสตร์และศิลปะการบริการจากการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการฝึกงานกับองค์กรชั้นนำระดับโลก วิทยากรของเราจะมอบข้อมูลที่ล้ำสมัยเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดของวงการนี้ ในขณะที่การเดินทางไปทัศนศึกษา ณ สถาบันพันธมิตรต่างๆ และการเชิญผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมาร่วมพูดคุยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรของเรานั้นจะทันสมัยและเพียบพร้อมไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจอยู่เสมอ

การบริหารจัดการแบรนด์ลักชัวรีในธุรกิจการบริการ

รายวิชาเฉพาะนี้จะเน้นไปที่อุตสาหกรรมแบรนด์ลักชัวรีซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอบริการที่สำหรับรายบุคคลที่เป็นเลิศและการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจจนยากจะลืมเลือน หลักสูตรของเรายังครอบคลุมขอบเขตที่หลากหลาย ทั้งโรงแรม เรือสำราญ และสปาอีกด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม »

การพัฒนาโรงแรมระดับโลกและการเงิน

หลักสูตรของเราจะช่วยให้คุณได้สั่งสมทักษะซึ่งจะเตรียมความพร้อมให้กับการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจำเป็นต้องสร้างผู้จัดการยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม »

ก้าวสู่ขั้นต่อไป

หากคุณมีคำถาม โปรดกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้ และแจ้งรายละเอียดของคำถาม และทีมงานของเราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้